Botema

Vår tidning Botema har nu delats ut för sista gången till alla våra bostads- och lokalhyresgäster. I framtiden kommer vi att möta hyresgästerna på andra sätt, bland andra de här:

• Vi kommer att närvara på sociala medier: Facebook och Instagram.

• Vi ska ordna dialogmöten direkt med hyresgästerna i våra områden.

• Vi kommer att skicka ut nyhetsbrev kvartalsvis som komplement till sociala medier och hemsidan.

Klicka på bilden till höger för att öppna en pdf-fil med detta nummer av Botema. 

Klicka på denna länk för att gå till sidan med tidigare Botema-nummer