Brf Tribunen 1 och 2

Den sista förening som var aktuell för bostadsrättsombildning enligt turordningslistan från 2008 var Tribunen 1 och 2 med 188 lägenheter på Vänortsstråket 55-71 i Turebergs gård.

På styrelsesammanträdet den 29 augusti 2013 beslöt Sollentunahems styrelse att avvakta med att erbjuda Brf Tribunen 1 och 2 ombildning till bostadsrätter, av hänsyn till pågående detaljplanearbete kring Malmvägen.

På styrelsesammanträdet den 11 december 2014 beslöt Sollentunahems styrelse att bolaget skulle påbörja ombildningsarbetet, med inriktningen att Brf Tribunen skulle kunna få ett erbjudande om köp under första halvåret 2015.

På styrelsesammanträdet den 16 april 2015 beslöt Sollentunahems styrelse att ge företagsledningen i uppdrag att utreda förutsättning­arna för ombildningen av Tribunen 1 och 2 samt att låta två av varandra oberoende värderingsföretag värdera fastigheterna, för att kunna ta fram ett prisförslag som bolagsstyrelsen skulle fatta beslut om.

På styrelsesammanträdet den 28 maj 2015 beslöt styrelsen att återremittera ärendet för komplettering med ytterligare en värde­ring av fastigheterna.

På ett extra sammanträde den 21 augusti 2015 beslöt Sollentunahems styrelse att erbjuda Brf Tribunen 1 och 2 att köpa fastigheterna Tribunen 1 och 2.

Bostadsrättsföreningen Tribunen 1 och 2 köpte fastigheterna på Vänortsstråket 55-71 i Tureberg den 1 mars 2016.