Fortsatt ombildning

Sollentunahem har från år 2008 fortsatt arbetet med att ombilda hyresrätter till bostadsrätter där hyresgästerna har tagit initiativet.

Den tidigare prioriteringen av ombildningar i Helenelund, Tureberg och Rote­bro låg till grund för ombildningsplanen. I såväl Helenelund som Tureberg hade flera ombildningar genom­förts. Därför stod Rotebro först i tur.

Styrelsen har slagit fast att försäljning till bostadsrättsföreningar, där komplice­rade fastighets­bild­nings­pro­blem eller tek­niska separationsproblem uppstår, bör undvikas.

Ett krav som har förtydligats är också att en bostadsrättsförening ska kunna visa på att minst 2/3 av de boende tillstyrker köp, innan Sollentunahem inleder ombildningsarbetet.

Takten på ombildningsarbetet ska vara avvägd mot den enskilda köpande före­ningens möjlighet att fatta väl avvägda beslut.

Ombildningar ska göras utifrån Sollentunahems tioåriga affärsekonomiska planering och den beslutade politiska prioriteringen.

Bostadsrättsföreningar som inte var aktuella för ombildning inom de närmaste åren från 2008 och framåt har fått ett brev med denna information. En plan för fortsatt hantering antogs av styrelsen den 23 oktober 2008. Länk till planen. Länk till brevet.

Efter försäljningen av Tribunen 1 och 2 (mars 2016) har vi nu genomfört alla ombildningar enligt den plan som antogs 2008.