P-platsregler

Du som är hyresgäst kan hyra parkeringsplats i ditt bostadsområde. Lediga parkeringsplatser publiceras varje torsdag.

Allmänna bestämmelser

Bilplatsen är endast avsedd för fordon som är registrerad som personbil. Fordon som är i sådant skick att det av upplåtaren bedöms vara fordonsvrak, får inte förvaras uppställd på bilplatsen.

Uppsägningstid

3 månader.

Hyr du en bilplats av oss och vill byta den mot en annan av våra bilplatser, har du en månads uppsägningstid på den plats du vill säga upp. Uppsägningen gäller från närmast kommande månadsskifte och ska ske via Mina sidor eller skriftligen till vår uthyrning.

Hyra parkeringsplats

Om du vill hyra en parkeringsplats ska du först registrera dig som hyresgäst och sökande här på hemsidan.

Om du redan är registrerad som hyresgäst, loggar du in och väljer "Intresseanmälan p-plats" för att söka/anmäla intresse för parkering.

Därefter kan du anmäla om du är intresserad av någon av de lediga parkeringsplatserna i ditt område, på sidan Lediga parkeringar.

Förmedling av parkeringsplatser

Förmedling av parkeringsplatser sker på samma sätt som för våra lägenheter.

Kontrakt

När du söker en parkeringsplats som är ledig "Nu" kan du få kontraktet tidigast 5 arbetsdagar efter att du har tackat ja och fått kontraktserbjudande. Observera att du inte kan använda platsen förrän kontraktsdatumet börjat gälla och du har signerat/undertecknat kontraktet.

För mer information om garage och parkeringsplatser är du välkommen att kontakta Uthyrningen. Kontaktuppgifter och telefontider finns på sidan Kontakta uthyrningen.