Paviljonger i Edsberg

Juni 2017

Sollentunahem uppför 50 bostadsmoduler för temporärt boende, i en första etapp vid Edsbergsrondellen med infart från Djupdalsvägen. Bygglovet medger sammanlagt 127 lägenheter. Modulerna är tillverkade i fabrik, men kompletteras efter montering på plats med fasadbeklädnad, loftgångar och tak innan de är färdiga för inflyttning. 

Marken kommer att beredas med gräs och gångvägar samt tillfartsväg och parkering. 

Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagan, varpå överklagan skickades till Mark- och miljödomstolen. Även Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan. Det tidsbegränsade bygglovet har hela tiden varit gällande trots överklagandena. Sollentunahem nyttjar därför sin rätt att färdigställa bostadsmodulerna enligt plan. 

 

 


Exempel på interiör