Plan för ombildning

Beslut av Sollentunahems styrelse den 23 oktober 2008

Denna plan togs fram med beaktande av den prioritering som den politiska plattformen för mandatperioden angav samt styrelsens tidigare beslut om urvalskriterier, kompletterat med den ekonomiska analysen genomförd i april 2008.

Erbjudanden lämnades enligt nedanstående turordning. I de fall en förening tackade nej till ett erbjudande, eller inte kunde påvisa tillräcklig majoritet som var positiv till en ombildning, skulle erbjudande omedelbart lämnas till nästa förening enligt planen.

Sollentunahems styrelse har fattat beslut om varje enskilt erbjudande innan det lämnades till föreningen.

Nr Förening Fastighet Adress Antal
lgh
   Status
1 Vasa Ritblocket 4-14 Vasavägen 2-134 124   Såld
2009-05-11
2 Pillunden Hyran 2 Pilvägen 48-70  120   Såld
2010-03-30 
3 Härden 117  Hyran 3  Pilvägen 22-46  120   Såld
2010-12-17 

4

 Tolvan Traktören 8 Malmvägen 12A-C  72   Tackat nej 
5  Hyresgästen 1 Hyresgästen 1  Stupvägen 51-83  140   Såld
2012-10-15
6  Tribunen 1+2 Tribunen 1+2  Vänortsstråket 55-71   188   Såld 2016-03-01
7  Ritaren 22 Ritaren 12-17,
19-22 
Sturevägen 12A-80B
Kung Hans väg 101A-155B 
124   Såld
2014-10-01 
      Summa  888    

Övriga föreningar informerades skriftligen om att de sannolikt inte skulle komma att erbjudas köp inom den närmaste tiden. Klicka på länkarna för att öppna brevet och bilagan.