Pressmeddelande - ansökan detaljplaner

Sollentunahem ansöker om detaljplaner för ca 1.500 nya bostäder

 

Sollentunahem har i dag skickat in ansökan till Sollentuna kommun om att starta upp nya detaljplaner. Målet är att lyfta befintliga boendemiljöer och leva upp till Sollentuna kommuns ägardirektiv om att skapa 1 500 nya hyresrätter till 2025.

Förslagen berör sju bostadsområden från norr till söder. Bland annat föreslås en omdaning av bolagets ägande i stationssamhällena Rotebro, Häggvik, Tureberg och Helenelund i linje med kommunens vilja till stadsförnyelse i dessa områden. I Edsberg planeras uppåt 500 nya bostäder i en förtätning längs Ribbings väg från centrum norrut i riktning mot Väsjön. Även i Rotsunda Gård föreslås anpassad byggnation på båda sidor om Bollstanäsvägen.

– Det här är verkligen spännande då vi med dessa förslag ser möjligheten att leva upp till kommunens önskemål om 1 500 nya bostäder. Samtidigt är nybyggnationen av stor betydelse för oss. Vi ser att den kan bli ett positivt tillskott till befintliga boendemiljöer i form av ny struktur för ökad närhet, trivsel och trygghet, säger vd Martin Lindfors.

– Det känns fantastiskt bra att Sollentunahem nu tagit första steget till många fler hyresrätter i Sollentuna. Bolaget har stort fokus på hållbarhet inte minst socialt när det gäller utformning av de nya boendemiljöerna. Vi har en bra dialog med kommunen och tror det kommer att bidra till en snabbare och smidigare detaljplaneprocess, säger ordförande Maria Stockhaus.

Öppna pressmeddelandet som pdf-fil.