Trycksaker

Läs om oss!

Vi ger ut en del tryckt information som du kan ha glädje eller nytta av att läsa. I menyn här till vänster kan du klicka dig fram till den informationen.

BoTema är vår uppskattade hyresgästtidning. Vi ger ut den i cirka 7 000 exemplar. Om du vill läsa ett tidigare nummer än de som finns på vår hemsida, kontakta oss via e-post genom att klicka på denna länk: Kontakta oss, så skickar vi hem önskad tidning till dig.

Vi har också en del broschyrer och foldrar som du kan öppna och läsa här.

Årsredovisningarna brukar vara intressant läsning för den som vill veta mer om vår ekonomi.

Här hittar du även ansökningsblanketter för autogiro, lägenhetsbyte, kontraktsöverlåtelse och andrahandsuthyrning.

För att läsa dessa dokument behöver du Acrobat Reader. Om du inte har den kan du ladda hem den genom att klicka här.