Varning för falska bostadsförmedlare

Det har kommit till vår kännedom att en eller flera personer erbjuder sig att förmedla Sollentunahems lägenheter till privatpersoner mot kontant ersättning.

Vi vill betona att Sollentunahem aldrig tar betalt för att förmedla lägenheter och uppmana dem som får sådana erbjudanden att inte betala något. Kontakta gärna vår uthyrning om du har några frågor.