Vårt erbjudande

Sollentunahems huvudverksamhet är att inom Sollentuna bidra till ett bättre samhälle genom att skapa, hyra ut och långsiktigt förvalta attraktiva boendemiljöer för alla.

Våra kunder är befintliga bostads- och lokalhyresgäster samt andra som vill och kan hyra hos oss.

Vår vision inom Sollentunahem är att vara det ledande företaget för ett hållbart boende.

Våra värdeord är: Affärsmässighet, omtanke och kommunikation.

Vi erbjuder

  • Prisvärt boende i välskötta fastigheter och trygga bostadsområden
  • Inflytande vad gäller lägenhetens standard och boendemiljö inom givna ramar
  • Lokaler som komplement till våra bostadsområden
 

 

%MCEPASTEBIN%