Vi stödjer

Sollentunahems utgångspunkt är att sponsring är ett långsiktigt samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. För att Sollentunahem ska ingå avtal med en part krävs en motprestation som kommer till nytta för företaget och/eller våra hyresgäster.