Vägglöss - Bett

Det finns inget som tyder på att vägglöss kan sprida några sjukdomar, men de sprider obehag och utgör en olägenhet. Bett från vägglöss kan likna myggbett och kliar ofta rejält under en längre period. Om angreppet i rummet är stort är det inte ovanligt med flera bett på såväl armar som ben. Om man har färre bett eller ett fåtal bett på ett och samma ställe kan det röra sig om en individ som biter flera gånger, kanske för att den har blivit störd.

Gör så här om du blivit biten:

  • Tvätta gärna betten med mild tvål och ljummet vatten, försök undvika att klia för att förhindra infektioner och därmed risk för ärr.
  • För att lindra klådan kan man dämpa den med en bedövande salva, fråga på ditt apotek för råd om vilka sorter som är lämpliga.
  • Om betten svullnar upp och blir kraftigt röda kan det ha uppstått en allergisk reaktion, uppsök då läkare för behandling.

Texten är hämtad från Nattaro Labs.