Vägglöss - Frågor och svar

"Kan vägglöss flyga?"

Nej, vägglöss kan varken hoppa eller flyga. De kan endast krypa, men de är snabba.

"Kan vägglöss krypa upp i taket och släppa taget för att ta sig ner sig till sängen?"

Det är fullt troligt att det kan hända, men det är inte ett medvetet beteende. Deras beteende är att förflytta sig uppåt, och resultatet kan då bli att de råkar tappa taget och trilla ner i sängen.

"Är vägglössen bara på väggarna?"

Nej, namnet är missvisande, då vägglössen befinner sig där det finns störst chans att hitta mat, dvs. i sängen. De kan dock finnas bakom tavlor, i eluttag, lampor, möbler m.m. men troligtvis finns de i dessa fall även i sängen.

"Sprider vägglöss några sjukdomar?"

Nej. Flera undersökningar har gjorts på sjukdomar såsom resistenta bakterier, HIV och gulsot och man har konstaterat att vägglöss kan ha virus och bakterier i sig, men dessa sprids inte vidare till människan.

"Finns det fler vägglöss om det är smutsigt och ohygieniskt?"

Nej. Vägglöss sprids med oss människor när vi flyttar våra saker mellan platser. Där det finns möjlighet för vägglössen att hitta mat och gömställe, kan de överleva och fortplanta sig. Städning kan kanske hjälpa till att hitta vägglöss tidigare, men man måste då också veta vad det är man ser. Man kan inte städa bort ett angrepp.

"Vad beror ökningen av vägglöss på?" 

Många människor är ute och reser mer än tidigare. Vi reser oftare och längre bort än vi någonsin tidigare har gjort. Vägglössen är passiva fripassagerare som följer med oavsett vem som reser och var eller hur man reser.

"Lever vägglössen på oss?"

Precis som myggor och fästingar behöver vägglössen oss som matkälla. Precis som dessa lämnar vägglössen oss när de ätit färdigt. För vägglössen tar det cirka 10-15 min.

"Tål vägglöss kyla, kan jag bli av med dem om jag öppnar fönstret?"

Tyvärr, en långsam, gradvis nedkylning gör bara att de minskar sin aktivitet och lägger sig i dvala för att sedan öka aktiviteten igen när förhållandena är mer gynnsamma. En snabb och intensiv kyla (-18°C) i flera dygn klarar de inte. Därför kan du använda frysen för att sanera angripna föremål.

"Varför kan inte saneringsföretagen bara spraya gift så de försvinner?"

Vägglössens återkomst beror delvis på ett flitigt användande av insektsgifter. De har blivit resistenta (motståndskraftiga) mot gifter och dör alltså inte av det i samma utsträckning som tidigare. Frikostig sprayning kan i förlängningen få en motverkande effekt, då insekterna jagas iväg till andra rum av gifterna eftersom de försöker undvika dem.

"Kan vägglössen lägga ägg utan att para sig?"

Nej, vuxna vägglöss är antingen honor eller hanar och de behöver para sig för att befrukta äggen. Honan kan efter en parning, spara på spermier i kroppen i ett antal veckor och lägga ägg under denna tid utan att para om sig. Hon behöver dock mat för att utveckla och lägga äggen. Men det räcker med en befruktad hona för att starta ett stort angrepp i ett rum.

"Var ska jag leta efter vägglössen?"

Vägglössen uppehåller sig i matens (vår) närhet. 90 % av alla vägglöss i ett rum finns i eller i nära anslutning till sängen. Titta under madrassen, i springor, sänghörn och bakom sänggavel. Tänk på att även undersöka soffor, fåtöljer. Även "hårda" möbler kan vara ett bra gömställe, bara det är mörkt och undanskymt.

Texten är hämtad från Nattaro Labs.