Natur- och miljöboken

Som en del i vårt arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor har vi valt att samarbeta  med Svenska Kunskapsförlaget som ger ut Natur- och miljöboken till elever i årskurs 4-6. Natur- och miljöboken kommer att delas ut till drygt 3.100 mellanstadieelever i Sollentuna kommun under läsåret 2016/2017.

Vi vill vara med och bidra till Natur- och miljöboken, då vi tror att det är värdefullt att redan i unga år få insikt i att vi alla är en del av naturen och miljön.

För att läsa mer om Svenska kunskapsförlagets arbete, klicka här.