Miljö

Våra energisatsningar fortsätter

Sollentunahems satsning på miljö- och energifrågor fortsätter och nu ser vi resultaten av detta. Energiförbrukningen i våra fastigheter går ner och därmed sjunker våra kostnader.

Under detta avsnitt berättar vi om vårt fortsatta miljöarbete och vår miljöpolicy.

För att allmännyttigt bostadsföretag är det viktigt att vara trovärdig i alla frågor som berör vår verksamhet. Under fliken hållbarhet kan du läsa om hur vi arbetar för att göra Sollentunahem till ett hållbart företag.