Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Återgång till att utföra arbeten i lägenheter

Information om särskilda åtgärder i Kundtjänst och Uthyrning

Regler för att utföra arbeten och besiktningar i lägenheter

  • Vår hu­vudregel är att hyresgäst inte ska vara hemma när arbete utförs i lägenheten.
  • Vid exempelvis funktionsnedsättning, ålder eller andra besvär som försvårar att hyresgästen att lämna lägenheten kan vår personal utföra arbetet om den boende vistas i annat rum eller om det finns en bal­kong att vänta på. Om detta saknas, kan vår personal behöva avvakta med att åtgärda felet.
  • Om hyresgäs­ten inte följer instruktionerna från vår personal kan arbetet behöva avbrytas.
  • Tänk på att alltid hålla avstånd till andra människor. Exempel på detta kan vara att låta vår personal få åka hiss ensamma.
  • Regler vid besiktningar: Våra regler för att skydda våra hyresgäster och anställda från smittspridning.

  • Information på olika språk:

Engelska (pdf)
Arabiska (pdf)
Tigrinja (pdf)

Besök till Kundtjänst

Om du är sjuk ska du avstå från att besöka Kundtjänst. Kontakta oss i stället gärna via mejl, telefon eller via Mina sidor på hemsidan. 

Förmedling och visning av lägenheter

Visningar är inställda under pandemin. Det betyder att du måste ta ställning till om du vill ha en lägenhet utifrån information i annons och eventuell planritning. Om du inte är beredd att tacka ja till en lägenhet under dessa förutsättningar finns bara möjligheten att vänta med att söka. Vi reserverar oss för att ritning kan vara spegelvänd och ej skalenlig.

Företagsrabatter

  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds till och med december 2020. Sista ansökningsdag är den 15 december 2020.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan april in. 
  • Blanketter för att ansöka om hyresrabatt: Sollentunahems blankett för ansökan om hyresrabatt (pdf) Boverkets intygsblankett (pdf)

Ljud och störningar

Tänk på att visa hänsyn nu när många är hemma på grund av Coronapandemin. Visa dina grannar hänsyn genom att hålla ljudnivån nere. Läs mer om våra trivselregler. 

Håll avstånd 

Regeringen har lämnat förslag att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förslaget föreslås träda i kraft den 24 november 2020. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår. Mer information finns på regeringens hemsida.

Informationsblad för att skydda dig själv och andra (källa 1177)

Regler för att fortsätta skydda dig själv och andra.pdf

Infoblad höst och vinter 2020.pdf

Informationsblad från Sollentunahem

Informationsblad i trapphus om att hålla avstånd

Skydda de som är äldre i våra bostadsområden

De flesta personer som bor på Tors backe är över 70 år och för deras skull, och för att minska risken för spridning av Coronaviruset, bör kontakten med andra människor begränsas så långt som möjligt en tid framåt. Om du känner dig sjuk, eller om dina barn är sjuka, bör ni absolut inte besöka någon boende på Tors backe.

Information från myndigheter om Covid-19

Sollentuna kommuns information om coronavirus

1177 vårdguiden för frågor om coronavirus

Folkhälsomyndigheten för frågor och svar om coronavirus, smittspridning och råd

Information about the coronavirus in other languages