Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor
Mina sidor

Endast akuta serviceärenden prioriteras

Information om särskilda åtgärder i Kundtjänst och Uthyrning

Endast akuta serviceärenden åtgärdas

Fastighetsvärdarna går endast hem till hyresgäster om det är akuta fel som måste åtgärdas. Exempel på akuta fel är vattenläcka, stopp i avlopp, brand eller hiss som inte fungerar. 

Nya besökstider: (gäller från den 17 mars och tills vidare)

Måndag-torsdag kl 07.30-08.30 och 15.00-16.00
Fredag kl 07.30-08.30 och 11.00-12.00
Våra telefontider är som vanligt. Se öppettider

Förmedling och visning av lägenheter

Vi pausar förmedlingen och visningen av lediga lägenheter där det bor någon för närvarande. Endast lägenheter där ingen bor kommer att visas, så kallade "Bostad Bums" lägenheter.

Felanmälan

  • Kontakta oss i första hand via Mina sidor, e-post eller telefon. 
  • Fastighetsvärdarna går endast hem till hyresgäster om det är akuta fel som måste åtgärdas. Exempel på akuta fel är vattenläcka, stopp i avlopp, brand eller hiss som inte fungerar. 
  • Vi kommer även att åtgärda fel i allmänna utrymmen. 
  • Icke-akuta ärenden tas emot men kommer inte att åtgärdas just nu.

Ljud och störningar

Tänk på att visa hänsyn när det börjar bli varmt ute och nu när många är hemma på grund av Coronapandemin. Visa dina grannar hänsyn genom att hålla ljudnivån nere.

Håll avstånd

Vi vet att dagarna är annorlunda. Samtidigt har det aldrig varit så enkelt att rädda liv som nu. Tack för att du håller avstånd. Denna information finns utspridd i hela Sollentuna kommun: 

Informationsblad i trapphus om att hålla avstånd

Håll avstånd i och utanför allmänna lokaler och platser

Information på flera språk

Skydda de som är äldre i våra bostadsområden

De flesta personer som bor på Tors backe är över 70 år och för deras skull, och för att minska risken för spridning av Coronaviruset, bör kontakten med andra människor begränsas så långt som möjligt en tid framåt. Om du känner dig sjuk, eller om dina barn är sjuka, bör ni absolut inte besöka någon boende på Tors backe.

Minska smittspridning

Du kan själv minska risken för smitta eller att smitta andra genom att tvätta händerna ofta och noggrant samt stanna hemma så länge du är sjuk.

Kontakta 1177 för råd

Kontakta i första hand 1177 vårdguiden för råd. Vid livshotande tillstånd är det 112 som gäller.

Ring 113 13 om du har frågor

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 

Löpande information från andra myndigheter

Uppdaterad information om coronaviruset finns löpande via myndigheternas officiella webbplatser:

Sollentuna kommuns information om coronavirus

1177 vårdguiden för frågor om coronavirus

Folkhälsomyndigheten för frågor och svar om coronavirus, smittspridning och råd

Information about the coronavirus in other languages