Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems nya uthyrningspolicy fastställd av styrelsen; gäller från 1 mars 2021

Sollentunahem förmedlar lägenheter i Sollentunahems fastighetsbestånd utan kostnad för de sökande. Förmedlingen sker enligt ett poängberäkningssystem via Sollentunahems kö.

Policyns syfte är att säkerställa att sökanden får en bra start som hyresgäst och att Sollentunahem på ett enkelt, an­svarsfullt, rättvist och trans­parent sätt förmedlar lediga lägenheter. Förmedling sker enbart genom kötid och inga förturer kan ges av Sollentunahem. Uthyrningspolicy 2021-03-01.

Uppdateringar i den nya uthyrningspolicyn

  • När hyresgästen har bott minst fem år i sin nuvarande bostad hos Sollen­tuna­hem, får denne tillgodoräkna sig två års extra kötid. Detta gäller nyteck­nade hyresavtal från och med den 1 mars 2021.
  • Samtliga hyresgäster, även medsökande, hos Sollentunahem måste själva ställa sig i kön och kötiden för hyreskontraktsinnehavare är lika med den tid som hyreskontraktsinnehavaren har bott i den nuvarande lägenheten.
  • När en hyresgäst avflyttar från en lägenhet nollställs köpoängen. Detta gäller vid alla typer av avflyttning, till exempel byten, överlåtelser, uppsägning m.m.

  • Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas. Undantag är överlåtelse av hyresavtal. 
  • Vid försäljning till en bostadsrättsförening nollställs köpoängen för de kon­traktsinnehavare som köper sin lägenhet inom sex månader från bo­stads­rätts­föreningens tillträde. De som fortfarande hyr sin lägenhet av bostads­rätts­föreningen sex månader efter tillträdet har kvar sin köpoäng hos Sollentuna­hem.
  • Vid försäljning till annat fastighetsbolag som hyresrätter behåller hyres­gästerna sina köpoäng.
  • För direktbyten krävs beaktansvärda skäl och Sollentunahem har en restriktiv hållning.

  • En del av de nyproducerade lägenheterna kan komma att förmedlas av Bo­stadsförmedlingen i Stockholm.