Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Affärsmodell, Affärsidé & Vision

ETT BOSTADSBOLAG MED STORT ANSVAR

Vår vision: "Vi bidrar till ett bättre samhälle och inspirerar andra genom att skapa trygga och hållbara boendemiljöer där människor trivs och vill bo."

Sollentunahem är ett kommunalt bostadsbolag, som medverkar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. Våra bostäder förmedlas till personer som har anmält intresse i vår bostadskö. I vårt sociala ansvar ingår även att erbjuda trygghetsboenden, seniorboenden och ungdomsboenden.

Från och med september 2021 hanterar vi Sollentuna kommuns hyresadministration för lägenheter inom äldreboenden, studentboenden, LSS-boenden (bostäder med särskild service för vuxna) och bostäder som Socialnämnden fördelar.

Vi hyr även ut lokaler till företag och organisationer, samt garage- och parkeringsplatser.

 _68A4650_Radhusen_Rotsunda_small.jpg  _68A5766_Sommarjobb_small.jpg


Tydliga mål för verksamheten

Vi har satt upp tydliga mål som vi gemensamt strävar efter i hela vår verksamhet. Målen handlar bland annat om att öka våra kunders nöjdhet och känsla av trygghet, leverera enligt vårt uppdrag att bygga 1 500 nya lägenheter till och med 2029, förtydliga och effektivisera våra arbetssätt, samt stärka vårt varumärke både som bolag och arbetsgivare.