Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Vårt bidrag till Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

Vårt främsta fokus är följande mål:

Nr 7 Hållbar energi för alla
Nr 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Nr 11 Hållbara städer och samhällen
Nr 12 Hållbar konsumtion och produktion
Nr 13 Bekämpa klimatförändringarna
Nr 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mer information om de globala målen och Agenda 2030 hittar du på www.globalamalen.se.