Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Ett händelserikt år

Ett urval av Sollentunahems intressanta och viktiga händelser under 2021.

Hyresrabatt på grund av coronapandemin

Sollentunahem erbjöd fortsatt möjlighet till rabatt på hyra för sina lokalhyresgäster som påverkats ekonomiskt av coronapandemin. Syftet med hyresrabatten var att underlätta för hyresgästerna, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt.


Sollentunahem blev ordförande för BID i Tureberg

Sollentunahem tog över ordförandeskapet i BID – en förening som jobbar för att öka tryggheten i ett utvalt område och är en samverkan mellan fastighetsägare, föreningar, kommunen och Polisen.

  

7 nya lägenheter i Häggvik
Ett om- och tillbyggnadsprojekt av restaurang ”San Marcos” lokaler på Minervavägen 2 A-B i Häggvik resulterade i 7 nya lägenheter, och ett antal uthyrningsförråd i källarplanet.

Ny organisation och affärsplan infördes

I samband med att den nya organisationen trädde i kraft 1 september 2021 tog Sollentunahem fram en ny affärsplan som anger en tydlig riktning framåt, och som innehåller en ny vision och en uppdaterad beskrivning av vår affärsidé.


 imageo4rkn_small.png

Ansvar för kommunens hyresadministration

Sollentunahem övertog kommunens hyresadministration, som avser cirka 700 lägenheter fördelade på äldreboenden, studentboenden, LSS-boenden (bostäder med särskild service för vuxna) och bostäder som Socialnämnden fördelar.


imageziova_small.png

En trivsam gård för odling och djurliv

Hyresgästerna på Ribbings väg i Edsberg fick en trivsammare gård att vistas på. Det är resultatet av ett gott samarbete mellan Sollentunahem och Hyresgästföreningen i Edsberg. Gemensamt skapade vi en trivsammare miljö, som består av en stadsodling, pergola och spaljéer runt grillplatsen.


John Mattson fastighetsföretagen AB blev ny hyresvärd i Tureberg och Häggvik

Under hösten 2021 övertog John Mattson fastighetsföretagen AB fastigheter i Häggvik och Tureberg från Sollentunahem. Affären är ett led i Sollentuna kommunfullmäktiges beslut från 2016 om att sälja cirka 2000 av Sollentunahems lägenheter i tre olika etapper, där försäljningen i Häggvik och Tureberg utgör etapp två.


_68A5907_Sommarjobb_nr_7_small.jpg

Varumärkesundersökning bland Sollentunabor

Under 2021 genomförde Sollentunahem en varumärkesundersökning bland boende i Sollentuna kommun angående hur väl de känner till, och vad de anser om, Sollentunahem. Resultatet visar bland annat att Sollentunahem är den överlägset mest välkända hyresvärden i Sollentuna. 35 procent anser att Sollentunahem bidrar till Sollentuna på ett positivt sätt, och 31 procent anser att Sollentunahem har attraktiva boenden. Vi kommer att följa upp varumärkesundersökningens resultat de kommande åren, och självklart sträva efter att förbättra det.


 imagexb4eb_small.png

Drygt 100 olovligt uthyrda lägenheter återtogs

Sollentunahem återtog drygt 100 olovligt uthyrda lägenheter under 2021. Lägenheterna har istället förmedlats till personer i vår bostadskö. Arbetet är ett led i vår nolltolerans mot olovlig andrahandsuthyrning.


 imageg9b5c_small.png

Sanering i kvarteret Hoppet i Helenelund

I slutet av 2021 påbörjades saneringen av Svalgången i kvarteret Hoppet i Helenelund från hälsoskadliga kemikalier i marken. I samband med saneringen passade vi på att göra underhåll av ledningar i marken. När saneringen är helt klar, återställs gården med nya växter, lekredskap och möbler. Åtgärderna är kopplade till kommande arbeten med utbyggnaden av tvärbanan.


 imageixo76_small.png

På väg mot målet om 1 500 nya lägenheter

I december 2021 köpte Sollentunahem vakanta lokaler av Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB), för att bygga om dem till bostadslägenheter under 2022. Fastigheterna är Spaden 1 i Häggvik, och Hållplatsen 8 i Helenelund. Totalt blir det ca 75–100 nya fina lägenheter i centralt placerade lägen.


Ökad trygghet för våra hyresgäster

I slutet av 2021 anställde Sollentunahem ett antal trygghetsvärdar. Ungdomarna jobbar på helgerna för att hjälpa oss att öka upplevelsen av trygghet för våra hyresgäster. Helt, rent och snyggt är mottot. Målet är att stärka lokalsamhället och bidra till ökad trygghet.