Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Ledning

Sollentunahems organisation består sedan september 2021 av Vd-staben, Förvalt- ningsavdelningen, Ekonomi- och IT-avdelningen, HR-avdelningen, Kommunikationsavdelningen och Fastighetsutvecklingsavdelningen.

VD-STABEN
Ansvarar för kontakten med ägare och styrelse.

FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN
Ansvarar för den dagliga kontakten med hyresgäster samt planering, drift och underhåll av alla fastigheter.

EKONOMI- OCH IT-AVDELNINGEN
Ansvarar för ekonomi, finansiering, upphandling, avtal, juridik, IT och system.

HR-AVDELNINGEN
Ansvarar för HR-frågor, löneadministration och verksamhetsutveckling.

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
Ansvarar för extern och intern kommunikation, varumärket, kontaktcenter.

FASTIGHETSUTVECKLINGSAVDELNINGEN
Ansvarar för produktion av nya bostäder samt större projekt inom reparation, om- och tillbyggnad.