Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Styrelse

Sollentunahems styrelse

Sollentunahems styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden från och med årsstämman 2021 intill årsstämman 2022. Årsstämman 2022 hålls den 4 april.

Gruppbild, från vänster:

Jan Elieson, suppleant
Katarina Roa Godoy, 2:e vice orförande
Hanna Clerkestam, 1:e vice ordförande
Maria Stockhaus, ordförande
Seppo Karmitsa, styrelseledamot
Anders B Lundberg, suppleant
Bengt Wånggren, suppleant
Mi Irveland, styrelseledamot

Saknas på gruppbilden:

Tomas Franzén, styrelsesuppleant Tahir Qureshi, styrelseledamot Andreas Borgegård, suppleant
Tomas Franzén Tahir Qureshi Andreas Borgegård
Suppleant Styrelseledamot Suppleant