Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

VD har ordet

EN TYDLIG RIKTNING FRAMÅT, MOT NÖJDARE KUNDER

Under 2021 har vi satt upp färdplanen över hur det ska bli ännu mer tryggt och trivsamt att bo hos Sollentunahem. Och vi har tagit flera viktiga steg på vägen.

Sollentunahems nya vision är att vi bidrar till ett bättre samhälle och inspirerar andra genom att skapa trygga och hållbara boendemiljöer där människor trivs och vill bo.

Viktiga förutsättningar för att nå visionen är vår nya affärsplan, hållbarhetspolicy och trygghetsstrategi som vi har antagit under året. Och självklart att vi vet vad våra hyresgäster tycker är bra och vad som kan förbättras. Årets hyresgästundersökning har gett oss många värdefulla insikter om det.

Grunden till nöjda kunder är engagerade medarbetare och ledare, i en välfungerande organisation. Därför är jag glad och nöjd över den nya organisation som vi tillsammans i bolaget har utformat och infört under 2021. Jag är också extra stolt över det ledarskapsprogram som vi har utvecklat för att få ett mer nära ledarskap, där våra ledare jobbar nära, coachar och stöttar sina medarbetare.

”Vi skapar trygga och hållbara boendemiljöer där människor trivs och vill bo.”

Det ska kännas tryggt att bo hos Sollentunahem. Under 2021 påbörjade vi vårt uppskattade arbete med trygghetsvandringar, där vi tillsammans med Polisen, andra fastighetsägare och kommunen jobbar för att stärka känslan av trygghet och trivsel i våra områden. Rent, tryggt och snyggt, är mottot. Vi har även tagit krafttag mot olovlig andrahandsuthyrning och återtagit över 100 lägenheter. Dessa har vi istället kunnat erbjuda till personer som står i vår bostadskö och längtar efter en lägenhet hos oss.

Vi får många positiva reaktioner från både hyresgäster och omvärlden, när vi berättar om vårt arbete och vad vi åstadkommer. Det ger oss kraft och energi att fortsätta vår riktning framåt under 2022!

Vi hoppas kunna inspirera dig med konkreta nedslag i Sollentunahems händelserika år 2021. Läs gärna om det i denna hållbarhetsrapport.

Anna Mellström, VD