Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Bra överblick och framförhållning med underhållsplaner

Under 2021 har vi växlat upp vårt arbete med att göra tydliga underhållsplaner för förvaltningen av våra fastigheter.

Underhållsplanerna beskriver fastigheternas långsiktiga behov av underhåll och fungerar som beslutsunderlag och vägledning när vi planerar och prioriterar vilka insatser som bör göras när.

Ligga steget före

Ett välplanerat underhåll underlättar för oss att bedöma och prioritera hela fastighetsbeståndet och samordna åtgärder mellan fastigheterna. Att genomföra rätt insatser i rätt tid minskar andelen brådskande fel som behöver åtgärdas, vilket i sin tur leder till nöjdare hyresgäster.

– Underhållsplaneringen är ett sätt att säkerställa en bra boendemiljö för våra hyresgäster, där allt är helt och fungerar som det ska i lägenheterna och på gårdarna. Den ger även ett hållbart arbetssätt för oss, med bra kontroll över framtida underhållskostnader, säger Hesam Shakeri som är teknisk förvaltare på Sollentunahem.

Vi vill ge våra hyresgäster en bra boendemiljö och samtidigt minska vår miljöpåverkan.

- Hesam Shakeri, teknisk förvaltare


I planeringen tar vi höjd både för åtgärder som behöver göras på lång sikt (cirka 30 år), som till exempel fasadrenoveringar och byte av stammar eller fönster, och för åtgärder på kortare sikt som till exempel stamspolning. Vi säkerställer att de åtgärder vi gör idag inte kommer att medföra högre underhållskostnader i framtiden.

Fokus på boendemiljö och miljöpåverkan

I planerna prioriterar vi åtgärder som säkerställer att vi följer myndighetskrav, minimerar risken för skador och ser till att fastigheterna drivs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

– Våra underhållsplaner omfattar även viktiga åtgärder för att förbättra boendemiljön för våra hyresgäster, minska vår miljöpåverkan och energioptimera i enlighet med kommunens miljöplan, avslutar Hesam.