Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Social hållbarhet

Vår utgångspunkt för social hållbarhet är att arbeta långsiktigt för att skapa trygga boendemiljöer där människorna vill leva, och ett hållbart arbetsliv för de medarbetare som arbetar hos oss.

_68A5907_Sommarjobb_nr_7_small.jpg

  • Vi verkar för en långsiktig boendemiljö som förmedlar trygghet och delaktighet och försvårar för våld och kriminalitet.
  • Vi samverkar med våra hyresgäster, andra fastighetsägare och näringsliv, Polis och Sollentuna kommun för ökad trygghet och säkerhet och vi arbetar systematiskt, metodiskt och kunskapsbaserat.
  • Vi strävar efter att genomföra nyproduktion och renovering av bostäder på ett sätt som gör att så många som möjligt har råd att bo.
  • Vi tar aktivt avstånd från arbetslivskriminalitet och oegentligheter.
  • Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö – fri från kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
  • Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplatskultur som präglas av utveckling och innovation, där våra medarbetare har möjlighet till balans mellan yrkesliv och privatliv och som säkerställer god hälsa och en säker arbetsplats.

Dessa mål från FN:s Agenda 2030 fokuserar vi på inom social hållbarhet: