Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

1500 nya hållbara boenden till 2029

Sollentunahem har i uppdrag att bygga 1 500 nya lägenheter till år 2029, på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Vårt mål är att de nya hus som vi bygger ska tillföra fina värden och kvaliteter till det aktuella området, som till exempel uppskattad arkitektur eller att vi bygger bort otrygga platser. 
 
Under 2021 har vi undersökt Sollentunas bostadsmarknad i förhållande till Sollentunahem: Hur ser det ut i olika områden i kommunen och var är Sollentunahem starka? Bör vi bygga mer i dessa områden, eller bygga i andra områden där vi kan tillföra nya värden?


– Det allra enklaste sättet att åstadkomma 
1 500 nya lägenheter är att förtäta där vi redan har mark och befintlig infrastruktur som parkeringsplatser och service, säger fastighetsutvecklingschef Per Wistedt. Samtidigt tar vi ställning till vad området behöver, om vi kan använda marken bättre för vår totala fastighetsportfölj genom att avyttra (byta eller sälja) den, eller köpa mark på annan plats.

I vår strategi för markanvändning och fastighetsutveckling som blir färdig under 2022, tar vi hänsyn till vad som är bäst användning av den mark som vi har och vad som är bra för ett område och dess utveckling.

Vi vill erbjuda hyresrätter i olika storlekar och prisklasser, för alla skeden i livet.

– Per Wistedt, fastighetsutvecklingschef

Rätt byggnader på rätt platser

– Vi eftersträvar rätt byggnader på rätt platser, i rätt utformning och höjd. Husen ska vara anpassade till platsen, så att de tillför det offentliga rummet något av värde och det blir bra för området i stort, säger Per.

– Förutom att bygga 1 500 nya lägenheter till 2029 finns fler bredare mål, som att vi ska bidra till blandade upplåtelseformer och erbjuda hyresrätter i olika storlekar och prisklasser för alla skeden i livet – från ungdomsbostäder, till ettor, tvåor och större boenden. Som en stor bostadsaktör är vi även måna om att bidra till kommunens mål om att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden år 2030.

Högre miljökrav på nybyggda hus

Historiskt har endast färdigbyggda hus blivit miljödeklarerade efter exempelvis hur god energieffektivitet de har. Nu kommer en ny lag som anger att man även ska klimatdeklarera själva byggandet av huset. Det innebär till exempel att byggmaterialens klimatpåverkan ska anges. Det är en stor utmaning, särskilt som det är mycket energikrävande och har stor miljöpåverkan att framställa cement.

– Vi ska bygga så att vi når klimatmålen, men inte tumma på att bygga bra hus. Alternativa byggmaterial som trä och cement som är mindre energikrävande och miljöpåverkande är intressanta alternativ, säger Per.

 

Hållbara renoveringar

Utöver att vi bygger nya hus, ska befintliga fastigheter renoveras efter behov. För att öka hållbarheten i renoveringsarbeten tänker Sollentunahem långsiktigt.

– Vi gör energieffektiviseringsåtgärder och väljer hållbara material. Och vi planerar renoveringarna så att de görs i ett lämpligt tidsintervall och håller på sikt, säger Per. Vår ambition är att åtgärda allt som behöver åtgärdas den närmsta tiden under samma renovering, och behålla sådant som kan bevaras och har livslängd kvar.