Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Medarbetarengagemang för kundens bästa

Sollentunahem strävar hela tiden efter att hyresgästerna ska känna sig nöjdare, tryggare och trivas ännu bättre. Därför har vi under året som gått satsat på att öka medarbetarnas engagemang och utveckla det nära ledarskapet, samt gjort viktiga förändringar i vår organisation.

Engagerade medarbetare och närvarande ledare är grunden för en bra leverans. För att göra ledarna mer tillgängliga i medarbetarnas vardag har Sollentunahem fokuserat på ledarskapsutveckling under 2021. Vi kallar denna satsning för ”Det nära ledarskapet”.

– Vi har sett vikten av att ledarna finns närvarande för sina medarbetare, för att coacha och stötta dem. Det nära ledarskapet är nyckeln för att fortsätta utveckla Sollentunahem och nå de mål vi har satt upp, säger Karin Aita, HR-chef på Sollentunahem.

Karin menar att en ledare som finns tillgänglig för sina medarbetare kan förstå på ett bra sätt vad de behöver hjälp med. Och att som medarbetare ha regelbunden tillgång till sin chef ger ofta bra och spontan feedback, nära samarbete och högt förtroende.

Förvaltningen — kärnan i vår verksamhet

Sollentunahems förvaltningsavdelning ser till att vi kan erbjuda våra hyresgäster trygga, väl- skötta och hållbara boendemiljöer. Detta görs bland annat genom att löpande underhålla fastigheterna, hålla rent och snyggt i kvarteren och fokusera på trygghets- och säkerhetsfrågor.

– Förvaltningen är kärnan i vår verksamhet och påverkar alla. Efter den omorganisation som vi genomförde den 1 september 2021 har vi nu en ännu bättre struktur och vi tar fram tydliga processer för alla våra arbetssätt, säger Karin.

 

Större möjligheter att förbättra

Omorganisationen grundar sig i att det fanns ett behov av att kunna erbjuda större kundnytta. Detta med befintligt antal medarbetare.

– Vi kunde inte växa som organisation, men ville samtidigt fokusera på våra hyresgäster. Då föll det sig naturligt att utveckla vårt arbetssätt inom förvaltningen, säger Karin.

En av de förändringar som gjordes är att Sollentunahems två förvaltare nu istället har blivit tre områdeschefer med större ansvar och befogenheter, vilket gör att de fått större möjligheter att förbättra för hyresgästerna.

Det nära ledarskapet är nyckeln för att fortsätta utveckla Sollentunahem och nå de mål vi har satt upp. 

— Karin Aita, HR-chef på Sollentunahem

Rätt kompetens — idag och på längre sikt

Mycket har fallit på plats under 2021; engagerade medarbetare, ett attraktivt arbetsgivarvarumärke och en bra arbetsmiljö. Nu blickar vi framåt och rustar oss för framtiden genom nästa steg, som är att undersöka vår kompetensförsörjning.

– Vi gör en kompetenskartläggning, där vi analyserar var Sollentunahem står idag och säkerställer att vi har den kompetens som krävs för att göra våra kunder nöjda både nu och på längre sikt, avslutar Karin.

 

Närmare ledarskap vinner tid

jari_kantola_noBG.png

Jari Kantola är redovisningschef på Sollentunahem. Hans grupp består av tre personer och hela gruppen träffas på måndagar och fredagar.

Som ett led i det nära ledarskapet har Jari också individuella möten med medarbetarna en gång i veckan.

— Genom att arbeta så pass nära mina medarbetare är det lättare att fördela arbetet i gruppen och upptäcka frågor som skulle kunna bli problem framöver. Det har gjort att vi som grupp är mycket mer effek- tiva och arbetet flyter på bättre, säger Jari.


De individuella mötena visade sig vara väl investerad tid.

– Det är alltid en utmatning att boka in ännu fler möten i kalendern, men i praktiken tycker jag vi sparar tid för att vi löser frågorna mycket snabbare, säger Jari.