Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems motto: rent, snyggt och tryggt

Som ett led i vår trygghetsstrategi satsar Sollentunahem på att skapa en tryggare utemiljö kring alla fastigheter. Därför har vi tillsatt en ny tjänst som ska driva detta arbete.

Att utemiljön kring Sollentunahems bostäder ska uppfattas som trygg och inbjudande till såväl aktiviteter som rekreation är viktigt ur ett trygghetsperspektiv. Målsättningen är att planera och skapa vackra, välskötta, tillgängliga och trygga utemiljöer. I ansvaret ingår även att bevaka att hållbarhet och biologisk mångfald prioriteras.

För att säkerställa att vår utemiljö möter våra höga krav, inrättade vi en ny tjänst under 2021: utemiljösamordare. Ny på tjänsten är Jonas Rundlöf.

Jonas Rundlöf, Utemiljösamordnare

Med begreppet utemiljö avser vi området som sträcker sig från fasaden på huset ut till tomtgränsen. Utemiljösamordnarens uppgift är att sköta om den ytan med belysning, skötsel av gräsmattor, buskar och andra växter samt lekplatser och rekreationsutrymmen. Till sin hjälp har utemiljösamordnaren kvartersvärdarna och en upphandlad entreprenör.

Nya normer för ökad trygghet

Det som ansågs vara en bra utemiljö förr i tiden behöver inte nödvändigtvis vara bra idag.
– Normerna för utemiljöerna har förändrats över tid. Att gränsa av och bygga ”rum i rummet” som gjordes tidigare ses idag som en faktor som sänker tryggheten. Idag klipper vi ned buskagen och förstärker belysningen, säger Jonas.

Hyresgästernas åsikter viktiga

Utemiljön är en fråga som engagerar våra hyresgäster, och våra hyresgästundersökningar är en viktig källa till det fortsatta förändringsarbetet.
– Vi analyserar resultatet från undersökningarna noggrant och är måna om att upprätthålla en bra dialog med våra hyresgäster, säger Jonas.


Trivsammare utemiljö

Arbetet med en trevligare utemiljö kräver en uppdaterad nulägesbild. Jonas och hans kollegor ser systematiskt över områdena och mäter och dokumenterar hur utemiljön ser ut i dagsläget. Det ger ett bra underlag för den fortsatta utvecklingen av miljön, så att den blir ännu trevligare och lever upp till våra hyresgästers förväntningar.
– Vi ska öka trivseln i vår utemiljö, det är mitt och Sollentunahems mål, säger Jonas.


Robin prioriterar hög närvaro i kvarteret

imageiq1z.png Robin är kvartersvärd i Rotebro. Att vara närvarande och synas i området är ett bra sätt för honom och de andra kvartersvärdarna att bidra till trivsel och en positiv trygghetskänsla hos hyresgästerna. – Att byta ut trasiga lampor direkt är ett enkelt och effektivt sätt att skapa mer trygghet, särskilt under de mörka månaderna. Det är ofta väldigt uppskattat, säger Robin. 

Robin planerar sin tid själv och ser till att möten, administration och e-post sköts tidigt på förmiddagen så att han så mycket som möjligt kan vara ute i sina kvarter. Att vara kvartersvärd är också en social funktion. Det händer att hyresgäster känner sig ensamma och gärna vill ha en pratstund.

– Några minuters samtal får man bjuda på, jag tycker det är en del av jobbet och
viktigt för relationen med kunderna, säger Robin.

Sedan 1 september 2021 har Sollentunahems alla områden fått nya kvartersvärdar. I samband med denna förändring frigjordes tid för att säkerställa att det är rent, snyggt och tryggt i såväl fastigheten som i kvarteret.