Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport

De senaste versionerna av Sollentunahems årsredovisning och hållbarhetsrapport presenterades på Bolagsstämman den 8 april. Båda rapporterna finns tillgängliga för läsning via hemsidan. Se länkar till höger.

Årsredovisning 2018

Hållbarhetsrapport 2018