Autogirofakturor

De hyresgäster som har valt att betala hyran via autogiro får i fortsättningen bara pappersfaktura när hyran förändras.

Anledningen är i första hand miljöskäl, att spara papper. Men det är också en kostnadsfråga: det blir dyrt i längden att ta fram och skicka ut pappersfakturor som det bara står "Makulerat" på, eftersom betalningen sker via autogiro.