Boinflytande

Boinflytande - dialog och kommunikation med våra hyresgäster

Inom Sollentunahem pågår för närvarande ett grundligt arbete med att säkerställa hur vi i framtiden arbetar med såväl boinflytande som dialog och kommunikation med våra hyresgäster.

Den som är hyresgäst hos Sollentunahem ska ha ett inflytande över sitt eget boende. Vi har genom ett boinflytandeavtal med hyresgästföreningen kommit överens om på vilket sätt hyresgäster kan påverka sitt boende.

Utöver de möjligheter som boinflytandeavtal och kontakt med hyresgästföreningen innebär kan du också påverka ditt boende genom att:

  • Kontakta din fastighetsvärd med idéer och frågor
  • Kontakta oss på huvudkontoret och berätta om dina tankar. Du är välkommen med dina förslag eller frågor, antingen i vårt frågeforum eller i ett mejl: Kontakta oss.
  • Svara på NKI-undersökningen (NKI betyder Nöjd Kund Index – nästa undersökning kommer under 2017). Denna innebär en stor chans att påverka hur vi utvecklar fastigheterna och bostadsmiljön i ditt område, eftersom svaren hjälper Sollentunahem att prioritera när det gäller att skapa en trivsam boendemiljö.