Brev till kända borgenärer

Varför får alla hyresgäster ett brev med rubriken ”Underrättelse till kända borgenärer”?

Du som är hyresgäst hos oss räknas som en borgenär, eftersom du har kontrakt med oss. Enligt lag är vi som fastighetsägare skyldiga att skicka ut brevet med underrättelsen till alla kända borgenärer, dvs. även våra hyresgäster.

Klicka på denna länk om du vill läsa brevet.

Alla våra leverantörer får motsvarande brev. Klicka på denna länk om du vill läsa leverantörsbrevet.

Breven skickas per post den 9 juni 2017.

Varför har jag fått flera brev med samma innehåll?

Det beror på att du har flera kontrakt med oss, t.ex. både lägenhet och parkering eller förråd. Längst upp till vänster i brevet ser du vilket kontrakt det handlar om (objektnummer).

Behöver jag göra något när jag har fått brevet?

Nej, om du inte vill överklaga behöver du inte göra någonting.

Hur kan jag överklaga delningen?

Det ska du i så fall göra i en skriftlig anmälan till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.

Det står att överklagan ska ske ”snarast” – vad innebär det?

Det innebär i detta fall inom två månader. Att det i brevet inte står något exakt slutdatum för överklagan, beror på att vi inte visste vilket datum Bolagsverket skulle sätta när vi sände brevet. Vi har nu fått besked om att sista dagen för bestridande är den 3 september 2017.

Vilka skäl kan man som hyresgäst ha för att överklaga delningen?

Exempel kan vara att man som hyresgäst anser sig ha en fordran på Sollentunahem och som man är rädd att inte få betalt för, eller att man tror att de övertagande bolagen (Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB ["Nya Sollentunahem"], Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastig­heter 3 AB) inte har en tillräckligt god ekonomi för att kunna fullgöra sina åtaganden mot hyresgästerna.

Har du fler frågor om brevet?

Då är du välkommen att antingen skriva din fråga i vårt frågeforum, eller mejla till oss: Kontakta vår informationsavdelning [info(a)sollentunahem.se].

 

 

       
Brev till hyresgäster    Brev till leverantörer