Bostadsrättsombildning i Häggvik

Bostadsrättsombildning av fastigheter

Den 3 december kommer Västervägen 33-37 (Sångaren 6) att ombildas till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen i den fastigheten har accepterat hembudet. 

Vidare har Malmvägen 14-16 (Traktören 6 och 7) registrerat sin förening i fastighetsregistret och erbjuds möjlighet att ombilda. Hembud kommer att ske före årsskiftet.