Civilsamhälle

Möjligheternas plats

Vi stödjer även verksamheter som fångar upp ungdomar i utanförskap, i behov av att komma närmare studier och arbetsmarknad. Detta initiativ startade 2017 och pågår t.o.m. 2019 genom föreningen Möjligheternas Plats.

Sollentunahem sponsrar föreningen med lokal. Dessutom har Sollentunahem en rådgivande funktion för Möjligheternas Plats projekt Dream Academy, en ledarskapsutbildning på tre månader som genomförs löpande. Utbildningen har gett positiva resultat och har lett till arbete eller studier för deltagare. Sollentunahem får i utbyte ta del av kunskap, lokal kännedom och kompetens från deltagare och personal inom Möjligheternas Plats, vilket i sin tur bidrar till en positiv områdesutveckling.