Djupdalsvägen

Tjugo av lägenheterna i paviljongerna på Djupdalsvägen 11, vid Edsbergsrondellen, hyrs ut som ungdomsbostäder med första inflyttning i februari 2018. När dessa lägenheter blir lediga, publiceras de bland övriga Lediga lägenheter med symbolen  i listan.

Lägenheterna hyrs ut på samma villkor som för våra andra ungdomsbostäder:

  • Endast till dem som är mellan 18 och 27 år.
  • Två års köpoäng dras av från kötiden för den som får en av dessa lägenheter. För den som har mindre än två års köpoäng kommer poängen att nollställas.
  • Hyresgästerna avstår från besittningsskyddet, eftersom vi endast har tillfälligt bygglov för dessa bostäder.

Lägenheterna är på cirka 26 kvadratmeter.