E-faktura och autogiro

Den 9 maj 2018

Till nuvarande hyresgäster

I sommar kommer AB Sollentunahem att delas upp i nya bolag, med nya bankgironummer. 

  • De som har e-faktura hos AB Sollentunahem måste göra en ny ansökan om e-faktura hos Sollentunahem AB via sin internetbank. Denna ansökan gäller även om man hyr objekt som kommer att överföras något av de andra bolagen (Sollentunafastigheter 1, 2 eller 3 AB) efter delningen. E-fakturan kommer att kopplas till det/de bolag som hyresobjekten tillhör. Detta gör att man bara behöver göra en ny ansökan om e-faktura.
  • Ansökan om e-faktura gör man via sin internetbank.
  • De som har autogiro och hyr objekt i fastighet som överförs till något av bolagen Sollentunafastigheter 1, 2 eller 3 AB måste ansöka om autogiro på nytt, och kan göra det på den gemensamma autogiroblanketten för alla de bolag Sollentunahem förvaltar.
  • De som har autogiro och bara hyr objekt i fastighet som blir kvar i Sollentunahem behöver inte göra något. Det nuvarande autogirot kommer efter delningen att betalas till Sollentunahem AB:s bankgiro.
  • De som hyr objekt i fastighet som överförs till Sollentuna Kommunfastigheter AB kan i dag inte välja e-faktura eller autogiro. Enligt den information vi har i nuläget från kommunen kommer hyresgästerna att få pappersfakturor för sådana objekt.
  • Den e-faktura respektive det autogiromedgivande man redan har i AB Sollentunahem gäller tills bolagsdelningen är genomförd. Vi kan inte dra dubbla hyror även om hyresgästen gör en ny ansökan redan nu, detta är endast förberedelser inför hösten.
  • Klicka på denna länk om du vill öppna en pdf-fil med en lista över hur fastigheterna kommer att fördelas.

Till blivande hyresgäster

  • Du kan ansöka om e-faktura från AB Sollentunahem (bankgiro 5627-7643) via din internetbank, men observera att för att få e-faktura efter bolagsdelningen måste du även ansöka om e-faktura i Sollentunahem AB (bankgiro 721-7250).
  • Från och med nu tar vi inte emot några nya autogiroanmälningar till AB Sollentunahem. Det går däremot bra att redan nu skicka in anmälan om autogiro hos Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB på den gemensamma autogiroblanketten. Till en början kommer våra nya hyresgäster att få pappersfaktura, men när bolagsdelningen är genomförd kommer autogiro att börja fungera för dem som har anmält sitt medgivande på blanketten eller via sin internetbank.
  • Mer information om detta får du när du tecknar kontrakt.

 

Till dig som ska ansöka om e-faktura eller autogiro via din internetbank

Det bolag som efter delningen ska heta Sollentunahem AB heter i dag Sollentuna All­männyttiga Bostäder AB (hos vissa banker förkortat till Sollentuna A Bostäder AB). Bankgironumret är 721-7250.

Sollentunafastigheter 1 AB har bankgironummer 722-8232.

Sollentunafastigheter 2 AB har bankgironummer 723-6375.

Sollentunafastigheter 3 AB har bankgironummer 744-5224