Energisparkampanj

Hösten 2012 startade Sollentunahem en kampanj för att minska energianvändningen i våra fastigheter. På så sätt bidrar vi till att Sverige når sina energisparmål. Med konkreta tips kan vi tillsammans med våra hyresgäster göra mycket för att minska användningen av bland annat varmvatten.

Med hjälp av små och enkla förändringar i hyresgästernas och våra anställdas livsstil ska vi inom ramen för Allmännyttans energisparkampanj minska användningen av energi. Med detta ansluter vi oss till den nationella Energisparkampanjen initierad av vår bransch- och intresseorganisation SABO. Kampanjen består av flera utmaningar:

  • Varmvatten, kampanjstart den 22 oktober 2012.
  • Belysning, start den 26 november 2012.
  • Tvättstugor, start den 18 mars 2013.
  • Värme, start hösten 2013.

Hyresgästföreningens riksförbund och Naturskyddsföreningen stöttar på olika sätt kampanjen. Mer information finns på www.allmannyttan.se/energispartips. Där kan du läsa mycket mer om nyttan med Allmännyttan och spela Energisparspelet, som riktar sig till unga. I spelet kan du lära dig hur du slösar mindre med energi genom att hjälpa energiarbetarna i spelet med olika uppdrag. Som spelare kan du få mer poäng genom att även genomföra uppdrag i verkliga livet, till exempel att kolla så att inga kranar läcker – och om de gör det, tipsa oss på Sollentunahem.

Fakta om energiförbrukningen i bostäder

Sveriges alla bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i landet. Därför är det viktigt att minska energianvändningen i byggnaderna om vi ska kunna nå de nationella miljömålen. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till år 2050.