Esset 3-5

I december 2017 lämnade vi in bygglovsansökan för nyproduktion av fyra bostadshus med totalt 97 lägenheter. Även ett garage i två plan planeras under det hus som kommer att ligga på Ribbings väg 13. Nuvarande utomhusparkering kommer att kompletteras med nya platser. De nya husen kommer att ha adress Ribbings väg 13, 27 A, 41 A och 55 A.

Nyproduktionen kommer att handlas upp under första kvartalet 2018 och beslut tas sedan av styrelsen om husen ska byggas. Byggstart blir tidigast under hösten 2018.