Fakturaadress

Alla leverantörsfakturor ska skickas till någon av följande adresser 

Sollentunahem AB (org nr 559087-2445)
FE 10126
Ref: FOREFT (förnamn+efternamn)
838 78  Frösön
Digitala fakturor skickas till: levfakturaSH@sollentunahem.se

Sollentunafastigheter 1 AB (org-nr 559087-2478)
FE 10123
Ref: FOREFT (förnamn+efternamn)
838 78  Frösön
Digitala fakturor skickas till: levfakturaSF1@sollentunahem.se

Sollentunafastigheter 2 AB (org-nr 559087-2486)
FE 10124
Ref: FOREFT (förnamn+efternamn)
838 78  Frösön
Digitala fakturor skickas till: levfakturaSF2@sollentunahem.se

Sollentunafastigheter 3 AB (org-nr 559087-2494)
FE 10125
Ref: FOREFT (förnamn+efternamn)
838 78  Frösön Digitala fakturor skickas till: levfakturaSF3@sollentunahem.se

Sollentuna Kommunfastigheter AB (org-nr 559087-2452)
Skanning Kommunfastigheter
Ref: FOREFT (förnamn+efternamn)
191 86  Sollentuna
Digitala fakturor skickas till: fakturor.kommunfastigheter@sollentuna.se