"Färgskrapan" på Tingsvägen

Attundas nya tingsrättsbyggnad "Färgskrapan" på Tingsvägen planeras stå klar under våren 2020. I slutet av november 2017 påbörjades etablering och markarbeten.

Läs mer i informationsbrevet nr 8 från VACSE

Läs mer i informationsbrever nr 9 från VACSE

Mer information om kommunens planer för Tureberg finns på kommunens webbplats.