Farliga ämnen

I faktabladet finns information om hantering av farliga ämnen, såsom asbest, bly, kvicksilver, PCB, PVC, radon och freoner.

  

Klicka på bilden ovan för att läsa om hantering av farliga ämnen.

I nedanstående faktablad finns mer information om radonmätning.

Klicka på bilden ovan för att läsa om radonmätning. 


Bild från SSM Strålsäkerhetsmyndigheten