Felanmälan till Rotebro, Rotsunda och Rotsunda gård

Det kan för närvarande vara en viss fördröjning för våra hyresgäster att få felanmälningar åtgärdade.

Detta beror på att vi tillfälligt är underbemannade i Rotebro, Rotsunda och Rotsunda gård och måste prioritera sådant som är av akut karaktär.

Vi hoppas på överseende och gör givetvis allt vi kan för att ge våra hyresgäster så bra service som möjligt.