Hållbarhet

Intressenter

Som allmännyttigt bostadsföretag verkar Sollentunahem i ett samhälls-sammanhang. Därför är det viktigt för oss att föra en dialog med samtliga våra intressenter.

Verksamhetsstyrning för en hållbar utveckling

Vi utvecklar hyresrätten till en attraktiv boendeform för alla. I vårt uppdrag ingår också att bygga och förvalta bostäder med utgångspunkt från den miljöpolicy som har antagits av vår styrelse.

Samhällsnytta

Vi har under flera år byggt olika former av äldreboende, alltifrån vårdboende till seniorlägenheter och trygghetsboende.

Sedan ett några år tillbaka erbjuder vi sommarjobb till ungdomar i kommunen. Bland ansökningarna prioriterar vi våra egna hyresgästers ungdomar.

Miljöarbete

Sollentuna satsar målmedvetet på miljö- och energifrågor. Som ett led i detta har vi anslutit oss till Allmännyttans klimatinitiativ.

Vi samverkar med Sollentuna kommun genom deltagande i Sollentuna kommuns "klimatstrategi".

I kvarteret Terrinen i Tureberg har vi byggt Sollentunahems första hus som certifieras av Sweden Green Building Council, SGBC, för miljöbyggnad. Läs mer om Terrinen.

Personalarbete

Vi erbjuder våra medarbetare kompetensutveckling genom bland annat utbildningar och lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska vara väl informerade om sina utvecklingsmöjligheter.

Marknad

Vårt uppdrag är att bygga och utveckla attraktiva bostäder för alla medborgare. För närvarande (maj 2019) står drygt 55 000 personer i kö för en bostad hos Sollentunahem, inklusive den interna byteskön.

Ekonomi

Tack vare flera lyckade fastighetsaffärer står vi idag på en stabil grund och har en förhållandevis låg belåningsgrad. De ekonomiska förutsättningarna för att klara vårt uppdrag bedömer vi därför som mycket goda.

Fastigheter

För att fastighetsbolag är det viktigt med en fastighetsportfölj i balans om företget ska ha en god framtid. Sollentunahem har en relativt hög andel nyproducerade bostäder, som av naturliga skäl har höga kapitalkostnader, medan de äldre kostar mer i reparation och underhåll.

Samtidigt som vi bygger mycket nytt, satsar vi på underhåll och energi-effektivisering av det befintliga beståndet. En stor del av nyproduktionen sker i centrala lägen, vilket talar för att våra bostäder kommer att vara attraktiva under lång tid framöver.