Hållbarhetspolicy

Antagen på styrelsesammanträde den 25 augusti 2017.

Vårt hållbarhetsarbete delas upp i tre huvudområden: ekonomisk påverkan, miljömässig påverkan och social påverkan. Utgångspunkten är att prioritera de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad och att göra detta tankesätt till en naturlig del av vår verksamhet.

Klicka här för att öppna hållbarhetspolicyn i pdf-format.

Hållbarhet