Hållbarhetsrapport

Denna rapport omfattar redovisning av AB Sollentunahems rapportering av hållbarhet enligt Årsredovisningslagen 6 kap. Rapporten omfattar företaget samt underliggande dotterbolag i samma koncern. Hållbarhetsrapporten för 2017 är Sollentunahems första hållbarhetsrapport enligt ÅRL 6 kap.

 

 

Klicka på bilden för att öppna rapporten!