Hyresgästundersökning 2018

Årets hyresgästundersökning

Varje år genomför Sollentunahem en hyresgästundersökning för att ta reda på hur våra bostadshyresgäster upplever vår service, kvalitet och den fysiska boendemiljön som vi erbjuder. Vi på Sollentunahem vill tacka alla som deltagit i undersökningen och som därigenom visat ett stort engagemang och vilja att bidra till ett ännu bättre boende. 
 
Nöjdboendeindex (NBI)
får i årets undersökning betyget 64 på en 100-gradig skala. Det är en skala som anger betyg och inte andelar (%). Betyget kategoriseras som medel och hyresgästerna som svarat är ganska nöjda med sitt boende och den service som Sollentunahem tillhandahåller. NBI består av fyra olika kvaliteter – Lägenheten, NKI, Bostadsområde samt Hus & gemensamma utrymmen.

Nöjd Kund Index (NKI)
får i årets undersökning betyget 65 på en 100-gradig skala. Det är ett medelbetyg som består av fyra olika kvaliteter - Värdens service, Inflytande & lyhördhet, Skötsel & underhåll, Information samt Felanmälan.

 

Sollentunahems
Hyresgästundersökning 2018


För att läsa detta dokument behöver du Acrobat Reader. Om du inte har den kan du ladda hem den genom att klicka här.