Klasro

Klasro har fyravåningshus med fasader i rött tegel. Här ligger elva mycket eftertraktade femmor i etage. Lägenheterna på nedre botten har en stor uteplats.

Adresser i området

Klasrovägen och Andelsvägen.

Övrig information

Information om fritid, butiker & service, kommunal service samt kommunikationer finns på områdessidan för Häggvik.