Miljöarbete

Vårt mål var att till år 2016 minska energianvändningen i våra fastigheter med 20 procent jämfört med 2007. Drygt 100 företag har antagit utmaningen i energiprojektet Skåneinitiativet runt om i Sverige. Redan under våren 2014 har vi sänkt vår energiförbrukning med 20 procent och har därmed uppnått målet för Skåneinitiativet. 

Vårt nya mål är att dagens energianvändning från 2014 minskas med 10 procent under en fyraårsperiod. För att nå målet krävs åtgärder inom huvudsakligen tre områden:

  • Nyproduktion
  • Befintligt fastighetsbestånd
  • Information/utbildning

I våra nyproduktionsprojekt ställer vi höga krav på låg energianvändning i de nya fastigheterna. Ventilationssystem med värmeåtervinning, välisolerade ytterväggar och snålspolande blandare och rörelsestyrd belysning i trappor och andra allmänna utrymmen.

I det befintliga beståndet sker energiåtgärderna huvudsakligen inom ramen för det planerade underhållet. Hittills har vi genomfört energibesparande åtgärder i cirka 80 procent av det befintliga beståndet. Vi installerar energioptimerande styr- och övervakningsutrustning. Frånluftfläktar ersätts av nya energieffektiva fläktar. Installation sker av från- och tilluftsventilation med värmeväxlare och frånluftsvärmepumpar. Rörelsestyrd belysning planeras i flera av våra bostadsområden.

Information till våra hyresgäster om vikten av att alla hjälps åt med att spara energi är en punkt som har hög prioritet. Hushållens elförbrukning har också  effekter på den gemensamma miljön.

Faktablad om hur värme- och ventilationssystemen fungerar finns att hämta här på hemsidan.