Miljöpolicy

Fastställd på styrelsesammanträde den 3 oktober 2014

  • Vi ska arbeta för en hållbar miljö i alla vardagliga beslut och vara en god förebild.
  • Vi ska med långsiktighet, affärsmässighet, kunskap och ett metodiskt arbetssätt arbeta för en kontinuerlig förbättring av miljöarbetet.
  • Vi ska erbjuda våra kunder lägenheter och lokaler med god inomhus- och utomhusmiljö, med låg negativ påverkan på klimat, hälsa och miljö.
  • Vi ska tillvarata våra kunders miljöintresse och tillsammans med dem utveckla och förbättra miljön för boende och övrig verksamhet.
  • Alla medarbetare ansvarar för att policyn följs.  

 

Öppna policyn som pdf-fil