Moms på parkerings- och garageplatser

AB Sollentunahem genomgick en fullständig fission (delning) från den 1 juni 2018, då det tidigare bolaget delades upp i fem bolag: Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB, Sollentunafastigheter 3 AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Enligt gällande skatteregler måste fastighetsägare ta ut moms på parkerings- och garageplatser som hyrs ut till andra än fastighetsägarens bostadshyresgäster.

Om du till exempel hyr en bostadslägenhet av Sollentuna Allmännyttiga Bostäder och en parkeringsplats av Sollentunafastigheter 1, måste vi debitera moms på avgiften för den parkeringsplatsen. Det innebär att avgiften för parkeringsplatsen höjs med 25 procent. Om parkeringsplatsen kostar 400 kr tillkommer 100 kr i moms = totalt 500 kr inklusive moms. Det totala beloppet syns på hyresfakturan för parkeringsplatsen.

Momsdebiteringen gäller från den 1 juli 2018.